Κλείσιμο

Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, απαιτείται επιστροφή ολόκληρης της συσκευασίας (Boxx), δεν δεχόμαστε επιστροφές μεμονωμένων αντικειμένων. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν μπορούν να έχουν φορεθεί/χρησιμοποιηθεί.

Εάν θέλετε να επιστρέψετε το Boxx, στείλτε τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία στην παρακάτω διεύθυνση και επισυνάψτε στην αποστολή τη φόρμα επιστροφής, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Yellow Octopus EU Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Gromadzka 5
05-806 Sokołów
Poland

Με τη σήμανση „OUTLETBOXX - επιστροφή". Το κόστος επιστροφής των προϊόντων καλύπτεται από τον πελάτη.

Η πληρωμή θα επιστραφεί σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής στην παραγγελία. Εάν θέλετε να λάβετε επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό σας λογαριασμό, δώστε τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιήσουμε τη μεταφορά.

ATTENTION - If the returned boxx is not of full value, has missing contents and the goods are disguised then the consignment will not be accepted into stock and will be returned to the sender.